Beta verzia | Stránka vo vývoji |  Ďakujeme za trpezlivosť.

MENU

DARUJTE 2% PRE

Pomôžte nám rozvíjať turizmus v regióne a vytvárať lepšie podmienky pre Vaše horské dobrodružstvá darovaním 2% Vašich daní. Získané prostriedky použijeme na udržanie a rozvoj bežeckých tratí a potrebného zázemia.

AKO POUKÁZAŤ 2%

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania. Identifikačné údaje prijímateľa nájdete tu.

  • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  • Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  • Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV.

  2. Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní 2 % dane, ktoré stiahnete z tejto stránky nižšie. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Obe vyplnené tlačivá (VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE) zaneste alebo pošlite na najbližší daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2024 alebo požiadajte o predĺženie.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane.

  1. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce vystavením potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

  2. Spracujte daňové doklady tak isto ako pri darovaní 2%, podľa toho, či ste právnická osoba, szčo, alebo zamestnanec a priložte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti ako prílohu k daňovým dokladom.

FORMULÁRE NA STIAHNUTIE​

POTVRDENIE

 O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

(dostanete od zamestnávateľa)

VYHLÁSENIE

O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov: Horské spoločenstvo
Adresa: ČSA 7
Brezno
977 01
IČO: 423 946 94

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIZNANÍ 2%

Podrobné informácie o poukázaní 2% z daní nájdete na stránke ROZHODNI.SK